Nr licencji agencji zatrudnienia: 10244

Dla Pracodawcow Doradztwo HR Kadry i Place Rekrutacje

foto 04Oferujemy Państwu świadczenie kompleksowych usług personalnych obejmujących:

  • obsługę kadrowo-płacową pracowników firm: kompleksowa obsługa zakresie kadr i płac, wraz z przejęciem odpowiedzialności w zakresie nawiązania stosunku pracy, przebiegu zatrudnienia, wypełniania formalności względem ZUS, rozwiązania stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzania dokumentacji rozliczeniowej z ZUS, US, PFRON, sporządzanie sprawozdawczości,
  • prawo pracy – opracowywanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagrodzeń, Regulaminów ZFŚS, opracowywanie projektów zarządzeń w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • doradztwo personalne – tworzenie narzędzi i procedur z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, w tym m.in.: planowanie rozwoju kadr, wdrażanie systemów zarządzania jakością w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (tworzenie systemów okresowych ocen pracowniczych, opisów stanowisk pracy, badanie potrzeb szkoleniowych, organizowanie szkoleń,
  • rekrutację i selekcję pracowników – nabór i dobór odpowiednich kadr, w tym również pracowników z niepełnosprawnościami, w oparciu o określone przez Klienta kryteria,
  • dostarczania pracowników czasowych – zaspokajanie przejściowych niedoborów kadrowych, (leasing pracowniczy, umowa o pracę tymczasową),

We współpracy z naszym partnerem oferujemy Państwu realizację usług finansowo-księgowych.

AW&T Consulting

Doradztwo Personalne i Pośrednictwo Pracy
Anna Węclewicz

ul. Wał Miedzeszyński 414/23
03-994 Warszawa

email: kontakt@AWTConsulting.pl
tel. 604-838-618
Fax 22 644-28-10

Projektowanie stron internetowych: Sitte.pl Lublin