Nr licencji agencji zatrudnienia: 10244

Dla Pracodawcow Doradztwo HR Kadry i Place Rekrutacje

Zapraszamy Państwa do BEZPŁATNEGO korzystania z innowacyjnych narzędzi wypracowanych w ramach projektu realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” pt. „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”, dostępnych bezpłatnie na stronie http://www.ffi.org.pl/innowacyjnymodelgodzenie/opismodelu, oraz z bezpłatnej internetowej giełdy pracy dostępnej pod adresem www.elastycznapraca.com.

Wypracowane narzędzia służą efektywnemu nabywaniu wiedzy i umiejętności przez kobiety, a ich celem jest ułatwianie godzenia życia rodzinnego i zawodowego głównie poprzez korzystanie z elastycznych form zatrudnienia. Mogą być wykorzystywane przez instytucje edukacyjne i doradcze oraz przez osoby zajmujące się edukacją, wspieraniem kobiet. Pracodawcy otrzymują narzędzia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie pracy z poszanowaniem zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz ułatwiania pracownikom i pracownicom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

AW&T Consulting

Doradztwo Personalne i Pośrednictwo Pracy
Anna Węclewicz

ul. Wał Miedzeszyński 414/23
03-994 Warszawa

email: kontakt@AWTConsulting.pl
tel. 604-838-618
Fax 22 644-28-10

Projektowanie stron internetowych: Sitte.pl Lublin